Nápověda pro BlackBerry Q10

background image

BlackBerry Q10 Smartphone

Verze:: 10.3.2

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2015-05-26

SWD-20150526094256002

background image

Obsah

Nastavení a základní funkce...........................................................................................................................6

Novinky v tomto vydání.................................................................................................................................. 6
Rychlé seznámení se zařízením......................................................................................................................8
Čím se zařízení BlackBerry 10 OS liší? ..........................................................................................................10
Ikony oznámení............................................................................................................................................16
Ikony nabídky.............................................................................................................................................. 17
Nastavení zařízení........................................................................................................................................17
Používání gest..............................................................................................................................................21
Pokročilé interakce...................................................................................................................................... 28
Přizpůsobení zařízení................................................................................................................................... 29
Změna zařízení............................................................................................................................................ 30
Informace o aplikaci BlackBerry ID ..............................................................................................................40

Telefon a hlas.............................................................................................................................................. 43

Telefon........................................................................................................................................................ 43
Oznámení a vyzváněcí tóny.......................................................................................................................... 52
Hlasová pošta.............................................................................................................................................. 59

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 62

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 62
Aplikace joyn pro zařízení BlackBerry 10 ..................................................................................................... 92

Média.......................................................................................................................................................... 95

Změna hlasitosti zvuku médií....................................................................................................................... 95
Podporované přípony, formáty a kodeky zvukových a video souborů............................................................. 95
Odstraňování problémů: Média.................................................................................................................... 96
Fotoaparát...................................................................................................................................................96
Obrázky.....................................................................................................................................................106
Hudba....................................................................................................................................................... 113
Videa.........................................................................................................................................................118

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................123
Sdílení médií..............................................................................................................................................126
FM Rádio...................................................................................................................................................127

Nastavení.................................................................................................................................................. 130

Úprava nastavení zařízení.......................................................................................................................... 130
Aktualizace softwaru zařízení .................................................................................................................... 134
Baterie a napájení......................................................................................................................................135
Připojení....................................................................................................................................................143
Klávesnice BlackBerry a psaní................................................................................................................... 170
Jazyk......................................................................................................................................................... 178
Metody zadávání pomocí klávesnice...........................................................................................................179
Zobrazení na obrazovce............................................................................................................................. 191
Usnadnění.................................................................................................................................................193
Paměťové karty a úložiště...........................................................................................................................211
Používání zařízení s aplikací BlackBerry Link ............................................................................................. 216

Aplikace a funkce...................................................................................................................................... 226

Organizace aplikací....................................................................................................................................226
Informace o aplikaci BlackBerry Assistant ................................................................................................. 229
Kalendář....................................................................................................................................................233
Kontakty....................................................................................................................................................244
Hodiny.......................................................................................................................................................252
Aplikace pro systém Android......................................................................................................................257
Mapy a GPS............................................................................................................................................... 259
Prohlížeč................................................................................................................................................... 267
Inteligentní značky .................................................................................................................................... 275
Správce souborů ....................................................................................................................................... 279
Kalkulátor..................................................................................................................................................282

Produktivita a práce...................................................................................................................................284

Technologie BlackBerry Balance a pracovní prostor .................................................................................. 284
Pamatujte..................................................................................................................................................290

background image

Zabezpečení a zálohování.......................................................................................................................... 297

Hesla a uzamčení...................................................................................................................................... 297
Postup v případě ztráty nebo krádeže zařízení............................................................................................ 304
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................304
Vymazání dat ze zařízení............................................................................................................................ 306
Nastavení zabezpečení.............................................................................................................................. 306
Správce hesel ........................................................................................................................................... 309

Právní upozornění......................................................................................................................................314