Bantuan BlackBerry Q10

background image

BlackBerry Q10 Smartphone

Versi: 10.3.2

Panduan Pengguna

background image

Diterbitkan: 2015-05-26

SWD-20150526090241329

background image

Kandungan

Persediaan dan asas...................................................................................................................................... 6

Baru dalam keluaran ini................................................................................................................................. 6
Peranti anda sepintas lalu.............................................................................................................................. 9
Apa yang berbeza tentang BlackBerry 10 OS? ............................................................................................. 10
Ikon pemberitahuan.....................................................................................................................................16
Ikon Menu................................................................................................................................................... 17
Menyediakan peranti anda...........................................................................................................................17
Menggunakan gerak isyarat .........................................................................................................................22
Interaksi lanjutan......................................................................................................................................... 29
Memperibadikan peranti anda..................................................................................................................... 30
Penukaran Peranti....................................................................................................................................... 31
Mengenai BlackBerry ID ..............................................................................................................................42

Telefon dan suara........................................................................................................................................ 45

Telefon........................................................................................................................................................ 45
Pemberitahuan dan nada dering.................................................................................................................. 55
Mel Suara.................................................................................................................................................... 62

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................65

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................65
joyn untuk peranti BlackBerry 10 ................................................................................................................ 96

Media.......................................................................................................................................................... 99

Menukar kelantangan media........................................................................................................................99
Sambungan, format dan codec fail audio dan video yang disokong............................................................... 99
Rangkaian dan Sambungan: Media............................................................................................................100
Kamera..................................................................................................................................................... 100
Gambar..................................................................................................................................................... 110
Muzik........................................................................................................................................................ 118
Video.........................................................................................................................................................122

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................127
Perkongsian media.................................................................................................................................... 130
Radio FM...................................................................................................................................................131

Tetapan.....................................................................................................................................................134

Menyesuaikan tetapan peranti anda...........................................................................................................134
Mengemas kini perisian peranti anda......................................................................................................... 138
Bateri dan kuasa........................................................................................................................................139
Sambungan............................................................................................................................................... 147
Papan Kekunci BlackBerry dan menaip......................................................................................................176
Bahasa......................................................................................................................................................184
Kaedah input papan kekunci......................................................................................................................186
Paparan skrin............................................................................................................................................ 198
Kebolehcapaian.........................................................................................................................................199
Kad media dan storan................................................................................................................................ 218
Menggunakan peranti anda dengan BlackBerry Link ................................................................................. 223

Aplikasi dan ciri......................................................................................................................................... 234

Menyusun aplikasi..................................................................................................................................... 234
Perihal BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 237
Kalendar....................................................................................................................................................241
Kenalan.....................................................................................................................................................252
Jam........................................................................................................................................................... 260
Aplikasi Android.........................................................................................................................................265
Peta dan GPS.............................................................................................................................................267
Pelayar...................................................................................................................................................... 275
Tag Pintar ................................................................................................................................................. 283
Pengurus Fail ............................................................................................................................................287
Kalkulator..................................................................................................................................................291

Produktiviti dan kerja................................................................................................................................. 293

Mengenai BlackBerry Balance dan ruang kerja anda ................................................................................. 293
Ingat..........................................................................................................................................................299

background image

Keselamatan dan sandaran........................................................................................................................307

Kata laluan dan mengunci..........................................................................................................................307
Apa yang perlu dilakukan jika peranti anda hilang atau dicuri..................................................................... 314
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................314
Memadam bersih peranti untuk memadam data peranti anda.................................................................... 316
Tetapan keselamatan................................................................................................................................ 317
Password Keeper ...................................................................................................................................... 319

Notis undang-undang................................................................................................................................ 324