Pomoc usługi BlackBerry Q10

background image

BlackBerry Q10 Smartphone

Wersja: 10.3.2

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2015-05-26

SWD-20150526121409390

background image

Spis treści

Konfiguracja i podstawowe funkcje.................................................................................................................6

Nowości w tym wydaniu................................................................................................................................. 6
Rzut oka na urządzenie.................................................................................................................................. 8
Czym różni się urządzenie BlackBerry 10 OS? .............................................................................................. 10
Ikony powiadomień...................................................................................................................................... 16
Ikony menu..................................................................................................................................................17
Konfigurowanie urządzenia.......................................................................................................................... 18
Korzystanie z gestów....................................................................................................................................21
Zaawansowane interakcje............................................................................................................................ 28
Personalizowanie urządzenia....................................................................................................................... 30
Zmiana urządzeń......................................................................................................................................... 30
Technologia BlackBerry ID — informacje..................................................................................................... 41

Telefon i połączenia głosowe........................................................................................................................ 45

Telefon........................................................................................................................................................ 45
Powiadomienia i dzwonki............................................................................................................................. 55
Poczta głosowa............................................................................................................................................ 62

BlackBerry Hub oraz e-mail......................................................................................................................... 65

BlackBerry Hub oraz e-mail......................................................................................................................... 65
joyn na urządzenia BlackBerry 10 ................................................................................................................96

Multimedia.................................................................................................................................................. 99

Zmiana głośności multimediów.................................................................................................................... 99
Obsługiwane rozszerzenia nazw plików audio i wideo, formaty i kodeki..........................................................99
Rozwiązywanie problemów: multimedia..................................................................................................... 100
Aparat....................................................................................................................................................... 100
Zdjęcia...................................................................................................................................................... 110
Muzyka......................................................................................................................................................118
Filmy wideo............................................................................................................................................... 122

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................127
Udostępnianie multimediów.......................................................................................................................130
Radio FM...................................................................................................................................................132

Ustawienia.................................................................................................................................................134

Dostosowywanie ustawień urządzenia........................................................................................................ 134
Aktualizacja oprogramowania urządzenia...................................................................................................138
Bateria i zasilanie.......................................................................................................................................139
Połączenia.................................................................................................................................................147
Klawiatura BlackBerry i wpisywanie tekstu................................................................................................. 176
Język......................................................................................................................................................... 184
Metody wprowadzania na klawiaturze........................................................................................................ 186
Ekran wyświetlania.....................................................................................................................................197
Dostępność............................................................................................................................................... 199
Karty multimedialne i pamięć masowa....................................................................................................... 218
Korzystanie z urządzenia z programem BlackBerry Link .............................................................................224

Aplikacje i funkcje......................................................................................................................................235

Organizowanie aplikacji..............................................................................................................................235
BlackBerry Assistant — informacje............................................................................................................ 238
Kalendarz.................................................................................................................................................. 242
Kontakty....................................................................................................................................................253
Zegar.........................................................................................................................................................261
Aplikacje Android.......................................................................................................................................266
Mapy i GPS................................................................................................................................................ 268
Przeglądarka............................................................................................................................................. 276
Tagi inteligentne ....................................................................................................................................... 284
Menedżer plików .......................................................................................................................................288
Kalkulator..................................................................................................................................................292

Wydajność i praca......................................................................................................................................294

BlackBerry Balance i przestrzeń robocza — informacje ............................................................................. 294
Pamiętaj.................................................................................................................................................... 300

background image

Zabezpieczenia i kopie zapasowe...............................................................................................................307

Hasła i blokowanie..................................................................................................................................... 307
Co zrobić w przypadku utraty lub kradzieży urządzenia............................................................................... 314
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................314
Czyszczenie danych z urządzenia...............................................................................................................316
Ustawienia zabezpieczeń...........................................................................................................................317
Ochrona haseł ...........................................................................................................................................319

Informacje prawne.....................................................................................................................................324