BlackBerry Q10 - Przeglądanie ostatnio wyszukiwanych miejsc

background image

Przeglądanie ostatnio wyszukiwanych miejsc

W aplikacji BlackBerry Maps zapamiętywanych jest i porządkowanych ostatnich 100 wyszukiwanych miejsc, aby
użytkownik miał do nich szybki dostęp.

1.

W aplikacji Mapy dotknij menu

>

.

2.

Dotknij opcję Niedawne.

Podręcznik użytkownika

Aplikacje i funkcje

271