BlackBerry Q10 - Modificarea setărilor de instalare a aplicaţiilor Android

background image

Modificarea setărilor de instalare a aplicaţiilor Android

1.

Pe ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

Setări > Manager de aplicaţii > Instalare aplicaţii.

3.

Procedaţi astfel:
• Pentru a permite instalarea aplicaţiilor Android din alte surse în afară de Amazon Appstore, activaţi comutatorul

Se acceptă instalarea aplicaţiilor din alte surse.

• Pentru a verifica aplicaţiile Android şi a identifica aplicaţiile care pot fi nocive pentru dispozitivul şi datele dvs.,

activaţi comutatorul Verificare aplicaţii înainte de instalare.

Ghidul utilizatorului

Aplicaţii şi funcţii

261