BlackBerry Q10 - Hạn chế các số điện thoại bạn có thể gọi

background image

chế các số điện thoại bạn có thể gọi

Khi

cài đặt và sử dụng các số gọi ấn định, bạn chỉ có thể thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn đến các số điện thoại mà bạn

đã

thêm vào danh sách các số gọi ấn định. Ví dụ, nếu bạn đưa thiết bị BlackBerry của mình cho con bạn sử dụng, bạn có

thể

giới hạn các số điện thoại mà con bạn có thể gọi. Để sử dụng các số gọi ấn định, nhà cung cấp dịch vụ của bạn phải cài

đặt

thẻ SIM cho tính năng này. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

1.

Trong

ứng dụng Điện thoại, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

> Số gọi ấn định.

3.

Bật

khóa chuyển Số gọi ấn định.

4.

Nhập

mã bảo mật thẻ SIM do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn.

5.

Nhấn

OK.

6.

Nhấn

Chỉnh sửa danh sách.

7.

Nhập

tên và số điện thoại.

Hướng

dẫn sử dụng

Điện

thoại và giọng nói

53

background image

Xem