BlackBerry Q10 - Ghi chú trong khi gọi

background image

chú trong khi gọi

Khi

đang nghe cuộc gọi, bạn có thể tạo các ghi chú được lưu thành các mục nhập trong BlackBerry Remember.

Mẹo:

Bạn có thể bật loa ngoài trước khi ghi chú để tay bạn được tự do sử dụng bàn phím.

1.

Khi

đang có cuộc gọi, hãy nhấn

.

2.

Nhập

các ghi chú của bạn và bao gồm các thông tin như tiêu đề, thời hạn và các thẻ.

3.

Nhấn

vào Lưu.

Tự