BlackBerry Q10 - Tải về và cài đặt ứng dụng Android từ các nguồn khác

background image

về và cài đặt ứng dụng Android từ các nguồn khác

Bên

cạnh việc sử dụng BlackBerry World và Amazon Appstore để tải về các ứng dụng và trò chơi, bạn cũng có thể tải ứng

dụng

và trò chơi Android từ các trang web và chợ ứng dụng di động của bên thứ ba khác. Hầu hết các trang web và kho ứng

dụng

di động đều bao gồm một nút cài đặt xuất hiện sau khi bạn tải về tập tin ứng dụng Android. Bạn cũng có thể cài đặt

một

tập tin ứng dụng bằng cách mở nó trong ứng dụng Trình quản lý tập tin trên thiết bị BlackBerry của bạn.

Nếu

không thể tìm thấy tập tin ứng dụng bạn đã tải về, có thể tìm kiếm tên ứng dụng đó trong ứng dụng Trình quản lý tập

tin.

Hầu hết các ứng dụng Android có chứa phần mở rộng tập tin .apk. Để tìm kiếm tất cả các tập tin ứng dụng Android bạn

đã

tải về, hãy thử tìm ứng dụng Trình quản lý tập tin cho .apk.

THẬN

TRỌNG:

Hướng

dẫn sử dụng

Ứng

dụng và tính năng

264

background image

Các

ứng dụng mà bạn cài đặt từ nguồn khác ngoài BlackBerry World có thể chưa được BlackBerry xét duyệt. Các ứng dụng

này

có thể dẫn đến rủi ro cho thiết bị cũng như dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn chỉ nên cài đặt ứng dụng từ những nguồn

đáng

tin cậy.

Trong

khi hầu hết các ứng dụng được thiết kế cho điện thoại thông minh Android đều có thể được cài đặt và mở trên thiết

bị

BlackBerry, một số ứng dụng có thể sử dụng những dịch vụ không được BlackBerry 10 OS hỗ trợ. BlackBerry 10 OS

cũng

có thể thay các dịch vụ này bằng các dịch vụ khác (như dịch vụ bản đồ).

Nếu

không muốn chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn và các hạn chế, bạn không nên cài đặt ứng dụng từ những nguồn khác

ngoài

BlackBerry World.

Thay