BlackBerry Q10 - Giới thiệu về BlackBerry Assistant

background image

thiệu về BlackBerry Assistant

Bạn

có thể sử dụng BlackBerry Assistant để thực hiện nhiều tác vụ cá nhân và công việc khác nhau, cũng như tương tác

với

thiết bị của mình bằng cách sử dụng ngôn ngữ tự nhiên.

BlackBerry

Assistant có thể thực hiện đa nhiệm dễ dàng hơn. Thay vì điều hướng đến một ứng dụng cụ thể, bạn chỉ cần

mở

BlackBerry Assistant và nói ra các yêu cầu. BlackBerry Assistant sẽ trả lời để giúp bạn hoàn tất tác vụ hoặc tương tác

một

cách nhanh chóng.

Nếu

bạn đang ở trong một cuộc họp và cần phải giữ yên lặng, bạn cũng có thể nhập vào yêu cầu của mình trong BlackBerry

Assistant

bằng ngôn ngữ tự nhiên. Khi nhập vào các yêu cầu của bạn, BlackBerry Assistant sẽ giữ yên lặng và chỉ trả lời

bằng

văn bản trên màn hình.

Khi

bạn nói yêu cầu của mình thông qua một thiết bị có hỗ trợ Bluetooth như tai nghe, BlackBerry Assistant sẽ trả lời bằng

các

thông tin chi tiết hơn và hướng dẫn để giúp bạn hoàn thành tác vụ mà không cần nhìn vào màn hình.

Mở