BlackBerry Q10 - Cài đặt quyền bảo mật cho các ứng dụng

background image

đặt quyền bảo mật cho các ứng dụng

BlackBerry

10 OS bao gồm các quyền ứng dụng được thiết kế để cho phép bạn kiểm soát thông tin và các tính năng mà

một

ứng dụng có thể truy cập trên thiết bị BlackBerry của bạn. Ví dụ, bạn có thể kiểm soát liệu một ứng dụng có thể truy

cập

email, danh bạ, hình ảnh hoặc vị trí thiết bị của bạn hay không. Hãy nhớ rằng một số ứng dụng yêu cầu các quyền cho

phép

cụ thể để hoạt động. Bạn cũng có thể giúp bảo vệ thiết bị của mình bằng cách chỉ tải các ứng dụng từ những nguồn

đáng

tin cậy, chẳng hạn như cửa hàng BlackBerry World.

Khi

mở một ứng dụng lần đầu tiên, thiết bị có thể hiển thị một danh sách các tập tin và tính năng mà ứng dụng đó muốn

truy

cập. Nếu thấy có gì đó có vẻ như không đúng, bạn có thể từ chối yêu cầu của ứng dụng đòi truy cập vào một mục. Ví

dụ,

bạn có thể tải về một trò chơi có yêu cầu truy cập vào các tin nhắn của bạn, điều này có thể có ý nghĩa nếu trò chơi đó

tính năng chia sẻ điểm số trò chơi của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn không thoải mái với trò chơi có khả năng soạn và xem

các

tin nhắn email của mình thì bạn có thể tắt truy cập hoặc xóa ứng dụng đó. Bạn có thể xem hoặc thay đổi các quyền

truy

cập cho hầu hết các ứng dụng trong cài đặt thiết bị.

Đối

với một số ứng dụng, khi cài đặt ứng dụng, bạn sẽ được nhắc để chấp nhận hoặc từ chối tất cả các quyền được yêu

cầu.

Nếu bạn từ chối, lời nhắc sẽ xuất hiện lại ngay lần đầu bạn mở ứng dụng đó. Bạn không thể thay đổi các quyền cho

phép

của ứng dụng sau này trừ khi bạn xóa và cài đặt lại ứng dụng đó.

Thay